Κτηματολογικές Υποθέσεις


  1. Αίτηση για Δικαιώματα Διάβασης 

  2. Αίτηση για Έκδοση Αντίγραφου Τίτλου Ιδιοκτησίας

  3. Μεταβιβάσεις (Δωρεάς, Πωλήσεων, Ανταλλαγές, κ.α.)

  4. Αίτηση Εκμίσθωσης Κρατικής Γης

  5. Αίτηση ανταλλαγής με Κρατική Γη

  6. Αίτηση για Διαχωρισμούς

  7. Αίτηση για Οριοθέτηση

  8. Αίτηση για Τοπογραφικά Σχέδια κ.α.