Κώστας Λειβαδιώτης


Κώστας Λειβαδιώτης
Συνεργάτης

Πρώην Κτηματολογικός Λειτουργός